Szolgáltatások

 • Tájékoztatás
 • Helyben használat
 • Kölcsönzés
 • Előjegyzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Irodalomkutatás
 • Fénymásolás, nyomtatás
 • Internet használat
 • Rendezvények

Tájékoztatás: A tanácsadás és tájékoztatás könyvtárunk díjmentes alapszolgáltatása. Bátran kérjen tőlünk eligazítást, tanácsot a könyvtár, a katalógusok, a számítógép/internet használata terén; ajánlást, ha egy jó könyvre, érdekes olvasnivalóra vágyik; ha munkájához ténybeli adatokra, információra van szüksége, vagy tanulmányaihoz, vizsgáihoz irodalomkutatás, anyaggyűjtés szükséges. Olvasószolgálatunk arra törekszik, hogy minden kérést, igényt szakszerűen, gyorsan, legjobb tudása szerint teljesítsen.

Helyben használat: A könyvtári dokumentumok és katalógusok helybeni használatának biztosítása intézményünk másik fontos alapszolgáltatása. Látogatóink, olvasóink a következő részlegekben ingyenesen, beiratkozás nélkül olvashatnak, tájékozódhatnak, gyűjthetnek információkat:

 • folyóirat olvasó
 • felnőtt részleg
 • helytörténeti gyűjtemény
 • olvasóterem, kézikönyvtár

Kölcsönzés: Kölcsönözni beiratkozás után, érvényes tagsággal és olvasójeggyel lehet a szabadpolcon elhelyezett és kölcsönzésre szánt állományból. Egy alkalommal max. 8 könyv vehető kölcsön, 3 hét határidőre. Az időszaki kiadványok és a folyóiratok, valamint a  helytörténeti gyűjtemény állománya nem kölcsönözhető. Az olvasótermi dokumentumok, kézikönyvek  hétvégére illetve esti kölcsönzéssel – egyedi elbírálás után, térítés ellenében - kölcsönözhetők.  A szakirodalmi (tanulási) forrásközpont teljes állománya rövid határidővel kölcsönözhető.

A kölcsönzések részletesebb tudnivalóiról a könyvtárhasználati szabályzatból tájékozódhatnak Olvasóink.

Előjegyzés: A keresett, de éppen kölcsönzésben lévő könyvekre díjmentesen kérhető előjegyzés. Ez történhet személyesen, telefonon illetve e-mailben. Az előjegyzés, kérés 3 hónapig van érvényben. Az igényelt köteteket 2 hétig tartjuk fenn, a beérkezésükről telefonon, e-mailben értesítést küldünk.

Könyvtárközi kölcsönzés: Azokat a dokumentumokat (könyvek, cikkek stb.) amelyek hiányoznak a saját állományunkból – igény esetén - könyvtárközi kölcsönzés útján, más könyvtárakból beszerezzük. A kérés elindítása és a mű megküldése ingyenes.  Az olvasónak a visszaküldés postaköltségét, ill. cikkek, tanulmányok esetében a másolás díját kell megtérítenie.

Irodalomkutatás: Olvasóink kérésére, megbeszélt szempontok alapján irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítunk össze (pl. évfolyamdolgozathoz, szakdolgozathoz, előadásokhoz) illetve anyaggyűjtést végzünk bármely kért témában.  Munkánk során nemcsak a saját dokumentum gyűjteményünket tekintjük át, hanem más adatbázisokat, katalógusokat is használunk. A kutatás eredményéről jegyzéket, listát készítünk.  Díjszabás: 51 Ft/tétel.

Fénymásolás, nyomtatás: Fénymásolást csak a saját állományunkból vállalunk, térítési díj ellenében,  a szerzői jogi törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Díjszabás:

 • A/4-es: 25 Ft/oldal
 • A/4-es dupla oldal: 36 Ft
 • A/3-as: 46 Ft/oldal
 • A/3-as dupla oldal: 56 Ft

Helyismereti anyagból:

 • A/4-es: 36 Ft
 • A/4-es dupla oldal: 46 Ft/oldal
 • A/3-as: 46 Ft/oldal
 • A/3-as dupla oldal: 66 Ft
 • Színes másolás: 102 Ft
   

Nyomtatás számítógépről:

 • Színes: 102 Ft/oldal
 • Fekete – fehér: 30 Ft/oldal
 • Fekete – fehér dupla oldal: 41 Ft

Internet használat: A szolgáltatás igénybevételének részleteit az Internet-használati szabályzat rögzíti.

Díjszabás:

 • Beiratkozott, felnőtt olvasók: minden megkezdett 30 perc – 102 Ft
 • Egyéb felnőtt felhasználók: minden megkezdett 30 perc – 153 Ft

Mentés:

 • Írható CD-re: 132 Ft/db
 • Írható DVD-re: 183 Ft/db

Számítógépes szolgáltatások:

 • Szkennelés: 71 Ft/oldal

A számítógép, az internet illetve az online adatbázisok használatában – ha szükséges - szívesen nyújtunk segítséget, adunk tanácsot.

Rendezvények: Könyvtárunk az aktuális évfordulókhoz, könyves ünnepekhez kapcsolódva egész évben, rendszeresen szervez különböző programokat pl. író -olvasó találkozók, előadások, könyvbemutatók, vetélkedők, rendhagyó tanórák, könyvtárbemutatások, tanfolyamok, kiállítások, játékos foglalkozások stb., melyek díjmentesen látogathatók. Rendezvényeinkről az érdeklődők részletes információkat és fotókat találnak honlapunkon.

UMFT