Hírek

"Karnyújtásnyira a történelem" - programjaink

Karnyújtás előtt – Néhány szó a Nógrád Megyei Levéltárról 
A megyei levéltár igen mostoha múltra tekinthet vissza. A megyei nótárius (jegyző) levelesládájában őrzött iratanyag jelentős része kétszer is az enyészetté lett. 1596-ban Eger, 1683-ban Fülek várának ostromakor semmisültek meg az addig felgyűlt nemesi gyűlési jegyzőkönyvek és iratok nagy részben. Mocsáry Antal, Nógrád első magyar nyelvű monográfusa erre utalva a XIX. század elején meg is jegyezte: „melly szerentsétlen esetet már most sok hajdani jeles Familiabeliek maradéki nyögik.”  A XX. század közepén újra megismétlődött az iratpusztulás, részben háborús események következtében, részben emberi hanyagság miatt. Ezért fontos, hogy a megmaradt iratokat, a megye múltjának tanúit megőrizzük. De ezen túl tudatosítsuk is, hogy az iratok nem csak „papírok”, hanem információhordozó eszközök. Ezt egészíti ki szakkönyvtárunk, mely gyűjti a társadalomtudományokkal és helytörténettel kapcsolatos dokumentumokat.
Fontosnak tartjuk a levéltári anyag feldolgozása során szerzett ismeretek közreadását is. Nyomtatott formában az Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból kiadvány-sorozatunk szolgálja ezt, mely az érdeklődők, kutatók számára nyújt segítséget. Ennél szélesebb közönségnek szól, a levéltár szolgáltató jellegét és a felhasználókkal való intenzívebb kapcsolatot erősítő forma a levéltár honlapja.

 

Tartalomátvétel
UMFT